RRETH

Kjo faqe e internetit https://loginmail.online/ është një kanal informacioni me up-to-date këshilla dhe lajme në lidhje me shërbimin Hotmail webmail dhe shërbimeve të tjera të tilla që ne do të jetë vazhdimisht botuese.

Prandaj faqen tonë të internetit ka apel thjesht informativ. Kjo eshte, ne nuk jemi faqja zyrtare e këtij server e-mail dhe ne nuk janë të lidhura me të në asnjë mënyrë. Prandaj ne ritheksojmë informuar se ne jemi një kanal thjesht informative.

Kanalet zyrtare të këtij shërbimi webmail janë siç përshkruhet më poshtë:

https://www.hotmail.com/

https://www.gmail.com/

Në lidhje me përmbajtjen e mbuluar në këtë faqe interneti

Qëllimi i kësaj faqe interneti është për të sjellë up-to-date informacion në Hotmail / përdoruesit e Outlook si një hap hap-pas-për të krijuar një llogari, rivendosni fjalëkalimin, dërgoni dhe të merrni postë elektronike, Këshilla të sigurisë, sigurt login dhe më shumë.

Vlen të përmendet se kjo faqe e internetit nuk është faqja zyrtare e Hotmail dhe ne nuk kemi asnjë lidhje me Microsoft ose rrjete partnere, Ne u përhap vetëm këshilla dhe lajme të përmendura më lart.

Ajo gjithashtu duhet të bëhet e qartë se ne nuk do të zëvendësojë kanalet zyrtare kompani apo prononcimet zyrtare në lidhje me të.